Aanpak bij een LinkedIn training In de loop der Jaren is het proces van en rondom de trainingen geoptimaliseerd. Om het beste resultaat behalen uit uw investering werk ik op de volgende manier:

Aanvraag

Nadat u uw aanvraag digitaal hebt gedaan, beoordeel ik deze binnen 24 uur.

Telefonisch contact

Ik probeer zo snel mogelijk met u telefonisch contact op te nemen om de aanvraag door te spreken. Vaak heb ik aanvullende vragen om een goed beeld te krijgen van uw wensen.

Vooronderzoek

Voordat ik een offerte opstel doe ik enig vooronderzoek. Ik bekijk uw website en de manier waarop LinkedIn nu door uw organisatie en medewerkers ingezet wordt. Op basis hiervan kan ik extra aanbevelingen doen in het voorstel.

Offerte

Ik maak een voorstel op maat, aangepast aan uw wensen en stuur deze digitaal op.

Akkoord

Wanneer u akkoord gaat met mijn voorstel plannen we de data voor de training(en).

Deelnemerslijst

Ik vraag u mij een lijst met deelnemers toe te sturen. Deze lijst is nodig voor de voorbereiding.

Profiel- en activiteitenanalyse

Op basis van de deelnemerslijst voer ik een profiel- en activiteitenanalyse uit van de deelnemers. Dit is het uitgangspunt bij het eerste deel van de training. Tevens wordt er een nulmeeting gedaan.
* – dit is voor de algemene training en sales training.

Instructies naar deelnemers

De deelnemers krijgen een paar eenvoudige instructies toegemaild, zodat zij goed voorbereid op de training komen.

Voorbereiden training

Het trainingsmateriaal wordt aangepast aan uw situatie.

Training

Tijdens de training wordt extra data verzameld als nulmeeting. De training is praktisch en hands-on waarbij de deelnemers zelf aan de slag gaan.

Follow Up

Na de training ontvangen de deelnemers digitaal het gebruikte trainingsmateriaal. Tevens wordt enkele weken na de training opnieuw om bepaalde data van de deelnemers gevraagd. Tezamen met de nulmeeting wordt dit in een eenvoudige rapportage naar u toegestuurd.
Dit dient enerzijds als evaluatie, anderzijds als motivator voor de deelnemers.

Indien gewenst kan er een terugkom moment gepland worden, een webinar of een vervolgtraining.

Direct naar het trainingsaanbod Nu u weet hoe het werkt, is het natuurlijk logisch dat u het trainingsaanbod wilt bekijken.